بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده جایزه
Anthony Hopkins

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Another Round
The Devil's Own The Pirates of Somalia The Company Men A Raisin in the Sun High Life Undisputed II: Last Man Standing Pushing Daisies