بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده جایزه
Anthony Hopkins

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Another Round
Salvation Island Zero Atlanta Bharat Ane Nenu Harlekin La Strada Stolen Season